Aanpak

1. Inventarisatie informatiebehoefte

    -     Vaststellen rapportagebehoeften

    -     Inzicht verkrijgen in de bronsystemen voor de rapportages

    -     Definities in kaart brengen

2. Opstellen stappenplan

    - Quick wins

    - Prioriteiten


3. Advies over de (techische) mogelijkheden van het datawarehouse

4. Technische implementatie:     Ontwerpen datamodel(len), benodigde scripts en laadjobs

5. Visualisaties (grafieken, rapporten, geografie, dashboard)

6. Overdracht en kennisdeling d.m.v. workshops

Voordelen

Eén versie van de waarheid

- Altijd in control

- Snellere en betere besluitvorming

- 1 dag training

- Know-how en flexibiliteit

- Zelf navigeren, analyseren en rapporteren