Aanpak

1. Inventarisatie informatiebehoefte

-     Vaststellen rapportagebehoeften

-     Inzicht verkrijgen in de bronsystemen voor de rapportages

-     Definities in kaart brengen

2. Opstellen stappenplan

- Quick wins

- Prioriteiten


3. Advies over de (techische) mogelijkheden van het datawarehouse

4. Technische implementatie:     Ontwerpen datamodel(len), benodigde scripts en laadjobs

5. Visualisaties (grafieken, rapporten, geografie, dashboard)

6. Overdracht en kennisdeling d.m.v. workshops

Voordelen

Eén versie van de waarheid

- Altijd in control

- Snellere en betere besluitvorming

- 1 dag training

- Know-how en flexibiliteit

- Zelf navigeren, analyseren en rapporteren